Edukacija za pacijente

Obolenja

Retina ili vidna opna je ključna struktura u oku, direktno odgovorna za vidnu funkciju.
Sastavljena je od nervnih elemenata vrlo osetljivih na različite agense.
Oštećenja retine su najčešće ireverzibilna.

Važno je poznavati suštinu obolenja retine, kao i simptome koji ih prate.
Poznavajući rane simptome ugrožena osoba postaje svesna njihovog značenja,
što joj omogućava da na vreme zatraži adekvatnu pomoć i tako značajno utiče na ishod lečenja. To je upravo cilj ovog programa. Trudili smo se da na razumljiv način, animacijom i spostvenim kliničkim materijalom, objasnimo funkciju najvažnije bolesti retine.

Dijabetička retinopatija

Usled oštećenja zidovi kapilara retine postaju propustljivi za krv i njene sastojke. Kad se ovi krvni sastojci zajedno sa tečnošću nakupe u centralnom delu retine tj. makuli remeti se njena osetljiva gradja. Ovim biva oštećen centralni vid. To je dijabetička makulopatija.

Dijabetička makulopatija

Dijabetička makulopatija je najčešći uzrok gubitka vidne funkcije dijabetičke populacije.

Simptomi makulopatije

Simptomi makulopatije su nejasno raspoznavanje slova prilikom čitanja i nesigurno prepoznavanje osoba. Dijabetesna osoba ovaj nejasan vid obično dovodi u vezu sa naočarima.

PROLIFERATIVNA RETINOPATIJA

Za razliku od procesa u makuli paralelan proces se odigrava u delu retine izvan makule. Ovaj se proces ogleda u stvaranju novih krvnih sudova pratećeg fibroznog tkiva. To je proliferativna retinopatija. Novoformirani krvni sudovi su veoma skloni krvarenju.

Komplikacije

Krvarenje u unutrašnjosti oka uzrokuje nagli gubitak vidne funkcije, jer krv sprečava da svetlost dopre do retine. Krv u oku može da zakloni čitavo vidno polje ili samo jedan deo zavisno od stepena krvarenja. Pored unutrašnjeg krvarenja koje predstavlja tešku komplikaciju dijabetičke retinopatije, stanje se često komplikuje neovaskularnim glaukomom i ablacijom retine.

Kako se leči

Laserfotokoagulacija predstavlja najsigurniji način lečenja pod uslovom da se primeni na vreme. Ova intervencija se izvodi u ambulantnim uslovima na biomikroskopu uz anasteziju kapima.

Laserfotokoagulacija

Laserfotokoagulacija predstavlja izazivanje finih toplotnih lezija prečnika 200 - 400 mikrona u spoljnom delu retine energijom laserskog zraka. Fini oziljci u retini nastali iz laserskih lezija dovode do poboljšanja kvaliteta krvnih sudova, što se ogleda uprestanku krvarenja u tkivo retine. Ovim se zaustavlja dezintegracija makule i pad vidne oštrine. Bitno je da se intervencija izvede na vreme dok je vidna oštrina još očuvana. Laserkoagulacija izaziva povlačenje novostvorenih krvnih sudova i sprečava stvaranje novih. Ovim se smanjuje rizik od krvarenja u unutrašnjosti oka i gubitka vida u celini. Kao metoda lečenja laserfotokoagulacija je efikasna u približno 80% slučajeva.

Vitrektomija

Vitrektomija predstavlja specijalnu mikrohiruršku operaciju koja zahteva dobru procenu situacije i adekvatan izbor intervencije, koju treba izvesti bez štetnih efekata i komplikacija. Kod masivnog itraokularnog krvarenja, koje ne pokazuje znake povlačenja ili razvoja ablacije retine, laserkoagulacija nije moguća. U takvim slučajevima je indikovana složena mokrohirurška operacija- vitrektomija. Kroz odgovarajuće otvore u zidu jabučice a pod kontrolom mikroskopa ovom se operacijom odstranjuje krv i novoformirano ožiljno tkivo iz vitrealnog prostora i retine. Krv i fibrozno tkivo se odstrane tako da retina a posebno makula budu slobodne. Na kraju operacije se izvrši laserfotokoagulacija čiji je cilj da se postignuto stanje stabilizuje i održi.

Kako sačuvati vid

Promene na retini koje ugrožavaju vid prisutne su odredjeno vreme pre nastanka smetnji Kad dijabetesna osoba primeti da nesigurno raspoznaje slova i lica osoba ili kod pojave pokretnih mutnina u vidnom polju, to može biti znak da su promene u retini poodmakle i da se sa laserterapijom zakasnilo. Optimalno vreme za izvodjenje laserfotokoagulacije je kada promene koje vid ugrožavaju prisutne a vid još očuvan, jer se laserterapijom pre svega čuva postojeće stanje. Da bi se ove promene na vreme uočile i na vreme poduzeli terapijski postupci neophodno je da dijabetesna osoba izvrši pregled očnog dna kod kompetentnog oftalmologa najmanje jednom godišnje.

ŠTA JE ABLACIJA RETINE

Ablacija retine je odvajanje retine od svoje podloge, što je praćeno naglim gubitkom vida. Ablacija retine predhodi odvajanje staklastog tela od retine. U toku odvajanja staklastog tela dolazi do ispoljavanja sile trakcije na retinu preko postojećih priraslica i tako se retina rascepi. Tako nastaje ruptura retine. Kroz rascep ili rupturu retine prolazi tečnost iz prostora staklastog tela i odvaja retinu. Odvajanje staklastog tela može izazvati rupturu i u zdravom delu periferne zbog jačih pripoja staklastog tela u tom područiju. Ablacija retine se razvije u toku nekoliko dana nakon nastanka rupture.

Simptomi ablacije

Nastanak ablacije je praćen karakterističnim simptomima a to su: Sevanje u vidinom polju, poput odbljeska munje. Pojava letećih mušica ili tamnih mrlja u vidnom polju. Pojava tamne senke u vidnom polju koja se pomera sa periferije prema centru. Prva dva znaka ukazuju da se odvojilo staklasto telo i nastala ruptura retine, Gubitak vidnog polja govori da je u toku razvoj ablacije retine.

Princip i način lečenja

Princip lečenja ablacije retine je zatvaranje rupture. Kada se ruptura zatvori odvojena retina se vrati na svoje mesto a vidno polje se ponovo uspostavi. Zatvaranje rupture se može izvršiti na više načina:

Princip i način lečenja

Ruptura se može zatvoriti ugibanjem sklere na mestu rupture ugradnjom silikonske plombe, što je u današnje vreme najčešći način lečenja.

Princip i način lečenja

Ruptura se može zatvoriti iznutra tamponadom mehurom gasa ili vazduha uz odgovarajući položaj glave pacijenta, tako da se ruptura retine nalazi iznad gasnog mehura koji svojom površinom zatvara rupturu. Na ovaj način može se uspešno lečiti ablacija retine sa rupturom u gornjim delovima očnog dna.

Princip i način lečenja

U odredjenim slučajevima da bi se retina vratila na svoje mesto neophodno je rupturu osloboditi od priraslica staklastog tela. To podrazumeva primenu vitrektomije. Pomoću posebnog instrumenta instaliranog u prostor staklastog tela a pod kontrolom mikroskopa retina se osobodja vitrealnih priraslica, koje su redovno prisutne duž ivice džinovskih ruptura retine. Tek kad se retina oslobodi moguće ju je vratiti na svoju podlogu. Zatim se izvrši lasefotokoagulacija retine duž ivice rupture kao i celim obodom ostale retine. Ovim se postiže fizički kontakt retine sa podlogom, čime se postiže permamentan uspeh operacije.

KAKO SPREČITI RAZVOJ ABLACIJE

Uvek postoji vremenski interval od nastanka rupture retine do pojave ablacije. Ako se u tom intervalu izvrši laserfotokoagulacija rupture, čime se retina u predelu rupture učvrsti uz svoju podlogu, ablacija retine se neće razviti. Osoba koja primeti klasične simptome nastanka rupture retine, a to su nagla pojava letećih mušica u vidnom polju i sevanje poput odbljeska munje treba da se obrati kompetentnom oftalmologu bez gubitka vremena. Pregledom očnog dna na široku zenicu kompetentan oftalmolog, najbolje retinolog, može da otkrije rupturu retine. Lasefotokoagulaciju rupture retine čiji je cilj prevencija ablacije retine treba da izvede oftalmolog cija je to specijalnost.

error: Sadržaj je zaštićen !!