Centar za dijabetičku retinopatiju i ostale bolesti retine

Laseroptic Misita

“Vid nije sve, bez vida sve je ništa”

Edukacija za pacijente

Šta je vid

Da bi se videlo neophodna je svetlost. Bez svetla spoljni svet bi bio u mraku. Osvetljeni predmeti emituju svetlosne čestice, zvane fotoni.Fotoni se kreću u svim pravcima.Da bi se videlo fotoni moraju dospeti do retine.Na putu do retine fotoni prolaze kroz rožnjaču, sočivo i staklasto telo.U retini fotoni izazivaju vidne impulse.Vidni se impulsi prenose kroz retinu nervnim vlaknima i sakupljaju u optičkom nervu.Optičkim nervom i vidnim putevima se dalje prenose u u vidni centar koji je smešten u kori velikog mozga . U vidnom se centru impulsi obrađuju i transformišu u sliku spoljnog sveta.

Šta je retina

Retina je unutrašnja ovojnica, vidna opna, direktno zadužena za vid. Na kojoj se izdvaja žuta mrlja, kao centralna tačka na kojoj se postiže najveća vidna oštrina, kojom čitamo i razlkujemo lica osoba i predmete. Na retini se vide krvni sudovi,čijim se pregledom mogu prepoznati mnoge bolesti u organizmu. Od elemenata koje ulaze u sastav retine nastaje očni živac čije se mesto nastanka izdvaja na očnoj pozadini.

Stručni konsultant

Prof. dr Vasilije Misita

error: Sadržaj je zaštićen !!